Χρησιμοποιούμε τα cookies για αυτό το site για να λειτουργήσει σωστά. Λόγω της νομοθεσίας της ΕΕ θα πρέπει να ζητήθει η συγκατάθεσή σας.
Κάνοντας χρήση του site μας, αποδέχεστε τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Εγγύηση προϊόντων

Εγγύηση προϊόντων


To Sat-center.gr σας προσφέρει εγγύηση τουλάχιστον 12 έως 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς σε όλα τα προϊόντα του σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους υπέρ των καταναλωτών καθιστώντας έτσι τις ηλεκτρονικές σας αγορές μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος σίγουρες, ασφαλείς και προσιτές. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής παρέχει εγγύηση μεγαλύτερης διάρκειας, τότε και η εγγύηση στο sat-center.gr επεκτείνεται αυτόματα στο χρόνο εγγύησης του κατασκευαστή.


ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

 • To Sat-center.gr εγγυάται ότι σύμφωνα με την εγγύηση οι συσκευές λειτουργούν άριστα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών ή των συναρμολογητών τους.
 • Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία που αναφέρεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς ή στην ειδική θέση του εντύπου εγγύησης.
 • Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και την νόμιμη απόδειξη αγοράς ή έντυπο του Sat-center.gr που να φαίνεται το είδος του προϊόντος.
 • Κατά τη διάρκεια της εγγύησης τo Sat-center.gr θα επισκευάσει το προβληματικό προϊόν, αναλαμβάνοντας το κόστος των ανταλλακτικών που τυχόν θα απαιτηθούν. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις του Sat-center.gr ή στην κατασκευάστρια εταιρία.
 • Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος το Sat-center.gr αντικαθιστά το ελαττωματικό προϊόν με άλλο ίδιο ή αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών εφόσον πληροί τους όρους της εγγύησης **.
 • Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς το κατάστημα του Sat-center.gr καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των συσκευών είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη.
 • Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων αποφασίζεται αποκλειστικά από το Sat-center.gr.
 • Η επισκευή η αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή του Sat-center.gr. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην κυριότητα του.


** Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα αναλώσιμα μέρη των συσκευών και βλάβες υπαιτιότητας του αγοραστή (πχ. μπαταρίες, τροφοδοτικά, θήκες), ατύχημα με νερό η άλλο υγρό, χτυπήματα της συσκευής ή πέσιμο, καλώδια σύνδεσης, κεραίες, κ.λ.π).
 • Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από το Sat-center.gr άτομο.
 • Όταν η βλάβη προέρχεται από ατύχημα, κακή συνδεσμολογία, πτώση, έκθεση σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας, υγρασίας, κραδασμού ή ρίψης υγρών.
 • Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση πέρα από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
 • Όταν ο αριθμός κατασκευής ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί ή η προστατευτική ταινία ασφαλείας έχει απομακρυνθεί.
 • Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε περιβάλλον ή για χρήση που δεν προβλέπεται από το κατασκευαστή.
 • Όταν η βλάβη προέρχεται από χαλασμένη εγκατάσταση.
 • Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε εγκατάσταση προγραμμάτων που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
 • Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
 • Το Sat-center.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα (π.χ. Usb Flash Drives, Σκληρούς Δίσκους κ.τ.λ.) σε συστήματα καταγραφής κλειστού κυκλώματος καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση προσθετική ή αποθετική ζημιά προκύπτει από την απώλεια τους. Η ευθύνη φύλαξης και αποθήκευσης των δεδομένων αυτών ανήκει στον αγοραστή.